Forschungsprojekt ECOMOD

Referenzgeschäftsprozesse und Strategien im E-Commerce

Forschungsgruppe Unternehmensmodellierung
08.07.2021
  Edit glossary GlossaryGlossar auf Deutsch  

  

List of all words


 A    B    C    D    E 

 F    G    H    I    J 

 K    L    M    N    O 

 P    Q    R    S    T 

 U    V    W    X    Y (Display all entries)


Business process type
A business process type describes a class of uniform business processes.


In German: Geschäftsprozesstyp (ID: 44)
Edit